ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีมุทิตาสักการะ

วันที่ 09 มิย. พ.ศ.2560

     เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ให้

๑.พระมหาบุญพรม จารุปุญฺโญ ป.ธ. ๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่พระเมธีปริยัติธาดา สป.

๒.พระครูใบฎีกาประดิษฐ์ อริญฺชโย เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่พระครูธีรญาณวิเทศ ทผจล.ชอ.วิ

๓. พระครูวินัยธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่พระครูวิบูลนิติธรรม ผจร.

๔. พระครูสมุุห์ประยูร อตฺถลทฺโธ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่พระครูอนุกูลสุวรรณประดิษฐ์ ผจร.

   ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีมุทิตาสักการะ โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

 

กำหนดการงานบุญวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560
พิธีภาคเช้า 
06.30 น. คณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดธรรมจักร
07.00-08.00 น. พิธีตักบาตร

พิธีภาคสาย ปฏิบัติธรรม
08.40 - 09.25 น. สาธุชนร่วมกันสวดธรรมจักร 1 จบ
09.30 น. ปฏิบัติธรรม
11.00 น. ผู้แทนสาธุชน นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.15 น. เสร็จพิธีภาคเช้า

พิธีภาคบ่าย / ปฏิบัติธรรม / พิธีถวายปัจจัย
12.30 - 13.20 น. คณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดธรรมจักร
13.30 น. ปฏิบัติธรรม
14.30 น. พิธีรับถวายปัจจัย ประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาท
15.00 น. เสร็จพิธี

พิธีถวายมุทิตาสักการะ และฉลองสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศ
15.00 - 17.00 น. คณะสงฆ์ และสาธุชนผู้มีบุญร่วมพิธีมุทิตาสักการะ

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และสวดธรรมจักร
17.30 น. คณะสงฆ์ และสาธุชนผู้มีบุญ ร่วมกันบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และสวดธรรมจักร เพื่อให้ถึง 80,000,000 จบ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล