ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีหล่อเทียนสวรรค์ชั้นฟ้าดุสิตา เข้าพรรษาพุทธศักราช 2560

วันที่ 03 กค. พ.ศ.2560

พิธีหล่อเทียนสวรรค์ชั้นฟ้าดุสิตา เข้าพรรษาพุทธศักราช 2560
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันเสาร์ที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เวลา 09.00 น. - 20.00 น.
ณ วิหารคด ทิศใต้ (คอร์ 31 - 32 / เสา B 84)


 
Casting of Buddhist Lent Candles Project at the south end of the Grand Meditation Amphitheater (Column B84 of Core 31/32)

Casting Dusita Heaven Candles for the 2017 Buddhist Lent

Everyday from 9.00 am - 20.00 pm until 8th July 2017

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล