ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ร่วมสั่งสมบุญถวายสังฆทาน ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ

วันที่ 04 สค. พ.ศ.2560

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญที่มีวาระครบรอบวันคล้ายวันเกิด
มาร่วมสั่งสมบุญถวายสังฆทาน ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ ฯ

 

   ขอเรียนเชิญผู้มีบุญที่มีวาระครบรอบวันคล้ายวันเกิด มาร่วมสั่งสมบุญถวายสังฆทาน
ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ ทุกวันจันทร์ ถึง วันเสาร์
 
ช่วงเช้า     เวลา 06.30 น.
ช่วงเพล    เวลา 10.45 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานบุญ
โทร. 082-700-6420, 086-893-5907