ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอบรมสมาธิแก้ว

วันที่ 30 กย. พ.ศ.2560

โครงการอบรมสมาธิแก้ว

รุ่นพิเศษ18 อบรมระหว่าง วันที่ 16 - 29 ตุลาคม 2560
รุ่นโลกสว่าง 7 อบรมระหว่าง วันที่ 17 ธ.ค. – 31 ธ.ค. 2560

ขอเชิญผู้มีบุญมานั่งสมาธิกลั่นใจใสๆและฝึกฝนอบรมตนเอง ให้หยาบสุดเฉียบ ละเอียดสุดฉิวไปด้วยกันนะคะ


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นโลกสว่าง

- รักการปฏิบัติธรรมและรักการฝึกฝนอบรมตนเอง
- สามารถรักษาศีล 8 ได้ตลอดการอบรม
- สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ
- ชายหรือหญิงโสด อายุระหว่าง 18 - 35 ปี
- กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- ต้องสมัครและผ่านการสัมภาษณ์แล้ว


คุณสมบัติรุ่นพิเศษ

- รักการปฏิบัติธรรมและรักการฝึกฝนอบรมตนเอง
- สามารถรักษาศีล 8 ได้ตลอดการอบรม
- สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ
- ชายหรือหญิงโสด 
- อายุระหว่าง 18 - 50 ปี
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- ต้องสมัครและผ่านการสัมภาษณ์แล้ว


ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
www.pbd.in.th
line id : smk072
Tel : 087-502-6664 , 080-452-6033