ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการพระไตรปิฏกศึกษาเปิดรับสมัครหลักสูตรชั้น ตรี โท เอก

วันที่ 27 ตค. พ.ศ.2560

โครงการพระไตรปิฏกศึกษาเปิดรับสมัครหลักสูตรชั้น ตรี โท เอก 

โครงการพระไตรปิฏกศึกษา , พระไตรปิฏก , ตรี โท เอก  , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , ธรรมกาย , วัดพระธรรมกาย

      โครงการพระไตรปิฎกศึกษา เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจศึกษาหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยจะแบ่งหลักสูตรเป็น 3 ระดับ

ชั้นตรี  พระสูตรว่าด้วยเรื่องการปรับทิฏฐิและศรัทธา
ชั้นโท  พระสูตรว่าด้วยเรื่องการฝึกฝนอบรมตนเอง
ชั้นเอก พระสูตรว่าด้วยเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

       สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2561 เรียนทุกวันอาทิตย์ (ยกเว้นวันอาทิตย์ต้นเดือน) เวลา 12.15 - 13.45 น. ณ ห้องสัมมนา SPD 16, 17, 18 ชั้น 1 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

 

สมัครด้วยตนเองได้ที่ (QR CODE)

โครงการพระไตรปิฏกศึกษา , พระไตรปิฏก , ตรี โท เอก  , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , ธรรมกาย , วัดพระธรรมกาย

สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่

ทุกวันอาทิตย์ ที่เสา O28 เวลา 08.30 - 15.30 น. สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

โทร. 061-772-6161 , 095-821-5036 , 092-948-1474

Facebook Fanpage : พระไตรปิฎกออนไลน์

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล