ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมพิธีมุทิตาสักการะ พระมหาเถระและพระเถระ ประจำปี พ.ศ. 2560

วันที่ 27 ตค. พ.ศ.2560

ขอเชิญร่วมพิธีมุทิตาสักการะ พระมหาเถระและพระเถระ ประจำปี พ.ศ. 2560
(พระมหาเถระ 62 รูป และพระเถระ 97 รูป)

ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 17.30 น.
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 096-463-5194 , 089-496-5399

และขอเชิญชมนิทรรศการแห่งการประกาศเกียรติคุณพุทธบุตรผู้เป็นดุจสายโลหิต ณ เสา M20 - M21 ,
L20 - L21 สภาธรรมกายสากล ของผู้มีพรรษาครบ 20 พรรษา และ 10 พรรษา ปี 2560

พิธีมุทิตาสักการะ พระมหาเถระและพระเถระ ประจำปี พ.ศ. 2560

พิธีมุทิตาสักการะ พระมหาเถระและพระเถระ ประจำปี พ.ศ. 2560

พิธีมุทิตาสักการะ พระมหาเถระและพระเถระ ประจำปี พ.ศ. 2560

พิธีมุทิตาสักการะ พระมหาเถระและพระเถระ ประจำปี พ.ศ. 2560

พิธีมุทิตาสักการะ พระมหาเถระและพระเถระ ประจำปี พ.ศ. 2560

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล