ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ 20,000 รูป ณ เมืองมัณฑเลย์

วันที่ 19 ธค. พ.ศ.2560

ประวัติศาสตร์เมียนมาร์-ไทย
ตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุ 20,000 รูป

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561
ณ เมืองมัณฑเลย์ (สนามบินเก่า) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ตั้งแต่เวลา 06.30 น.

โทร. 081-555-4261 , 083-540-6341 , 089-938-9250

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล