ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ธุดงค์ปีใหม่ สวดมนต์ข้ามปี

วันที่ 21 ธค. พ.ศ.2560

ธุดงค์ปีใหม่ สวดมนต์ข้ามปี
ทบทวนบุญเก่า ต้อนรับศักราชใหม่
แห่งการสร้างบารมี พุทธศักราช ๒๕๖๑
๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ธุดงค์ปีใหม่ สวดมนต์ข้ามปี ทบทวนบุญเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ แห่งการสร้างบารมี พุทธศักราช ๒๕๖๑ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

๓๐ ธ.ค. ๖๐ : พิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด
๓๑ ธ.ค. ๖๐ : พิธีสวดมนต์ข้ามปี
๑ ม.ค. ๖๑  : พิธีตักบาตรปีใหม่ , พิธีบูชาข้าวพระ ดิถีปีใหม่สวดธรรมจักร ชิตัง เม , เปิดม่านมงคลโบสถ์พระไตรปิฎก จุดประทีปธรรม , เวียนประทักษิณ รอบโบสถ์พระไตรปิฎก

 

สอบถามผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด
หรือโทร. 02-831-1000

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล