ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุ 20,000 รูป ณ เมืองมัณฑเลย์

วันที่ 11 มค. พ.ศ.2561

ประวัติศาสตร์เมียนมาร์-ไทย ตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุ 20,000 รูป

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561  
ณ เมืองมัณฑเลย์ (สนามบินเก่า) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ตั้งแต่เวลา 06.30 น.

ประวัติศาสตร์เมียนมาร์-ไทย ตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุ 20,000 รูป

สอบถามโทร. 081-555-4261 , 083-540-6341 , 089-938-9250

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล