ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือ "คำสอนคุณครูไม่ใหญ่"

วันที่ 12 เมย. พ.ศ.2561

ร่วมสร้างปัญญาบารมีด้วยการจัดพิมพ์หนังสือ
"คำสอนคุณครูไม่ใหญ่"


ร่วมสร้างปัญญาบารมีด้วยการจัดพิมพ์หนังสือ "คำสอนคุณครูไม่ใหญ่"
 

เนื่องในงานอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย
วันวิสาขบูชา ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ติดต่อร่วมจักพิมพ์ได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด
หรือ ห้องรับบริจาค อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
 กองวิชาการ01 เสา N27, N25 สภาธรรมกายสากล 
โทร. 089-453-9494, 089-628-7915, 083-540-6511
 
หมดเขตส่งรายชื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2561