ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

อุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 15 วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

วันที่ 16 เมย. พ.ศ.2561

อุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 15 จำนวน 20 รูป
วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ โบสถ์พระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

อุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 15 จำนวน 20 รูป วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ โบสถ์พระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

พิธีกรรมเริ่มตั้งแต่

06.00 น. พิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
08.30 น. พิธีถวายผ้าไตรบรรลุธรรม ณ มหารัตนวิหารคด
13.00 น. พิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI ณ โบสถ์พระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย

 

ติดต่อเพิ่มเติมที่ 
บูธบัณฑิตถาวร เสา O26  สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
โทร. 095-603-6780 , 081-593-8923 , 086-477-0768