ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมปิดแผ่นทองเสาเข็มมงคลต้นแรก สถาปนาสร้าง “เกาะแก้วเจดีย์สรรค์”

วันที่ 16 เมย. พ.ศ.2561

ขอเชิญร่วมปิดแผ่นทองเสาเข็มมงคลต้นแรก สถาปนาสร้าง “เกาะแก้วเจดีย์สรรค์”

ได้ที่ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ถึงวันที่ 20 เมษายน เวลา 12.00 น.
 

 

ข้อควรปฏิบัติในการปิดแผ่นทอง
   1. รับแผ่นทองจากเจ้าหน้าที่
   2. ปิดแผ่นทองบริเวณพื้นสีทองเท่านั้น 
   3. งดปิดแผ่นทองพื้นที่ประดับรัตนชาติ
   4. วันจันทร์-วันพฤหัสบดี รับแผ่นทองที่จุดบริการดอกบัว