ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นที่ 16 (ภาษาอังกฤษ/จีน) 

วันที่ 04 พค. พ.ศ.2561

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นที่ 16 (ภาษาอังกฤษ/จีน) 
International Dhammadayada Ordination Program (IDOP 16) ( English/Chinese )


โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นที่ 16 (ภาษาอังกฤษ/จีน)  International Dhammadayada Ordination Program (IDOP 16) ( English/Chinese )


อบรม : 7 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (43 วัน)
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 พิธีตัดปอยผม
วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 พิธีบรรพชาอุปสมบท
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 สิ้นสุดโครงการ
1 กรกฎาคม 2561 หมดเขตรับสมัคร

สมัครออนไลน์ www.ordinationthai.org
โทร : 081-975-1685, 062-998-9351
Email: [email protected] 
Line id : @idop

 IDOP #16 (English/Chinese) Schedule

         Training Period     Sat 7 July – Sat 18 August 2018 (43 Days)
         Languages     English/Chinese

         Date                                                  Activities
         Sun 1 July, 18                                   Last Day of Registration
         Sat 7 July, 18                                    Registration At Wat Phra Dhammakaya
         Thur 12 July, 18                                Hair Clipping
         Sat 21 – Sun 22 July, 18                  Ordination at Chapel
         Thu 26 July – Tue 14 August, 18      Meditation Retreat (20 Days)
         Sat 18 August 18                              Disrobe/ Program Ends

 

Daily Schedule

04.30             Wake Up
05.00             Morning Chanting, Meditation Session, and Spreading Loving Kindness
06.30             Community Services
07.10             Breakfast
09.15             Meditation Session and Dhamma Talk
11.00             Lunch
12.30             Personal Time
14.00             Meditation Session and Dhamma Talk
16.15             Exercise
17.00             Refreshments
18.30             Evening Chanting
19.00             Meditation Session and Dhamma Talk
21.00             Personal Time
21.30             Sleep in Peace

 

Eligibility

       1. Gentlemen who can speak English, Chinese or Japanese well & are between the ages of 18-60.

       2. Good character and ready to conform strictly to the rules set the training supervisors.

       3. Healthy, free from infectious diseases or illnesses such as diabetes, mental illness, epilepsy, asthma, kidney disease or drug dependence.

       4. Free of commitments which might interrupt the course of training.

       5. Content with a non-vegetarian diet and whatever accommodation is provided by the training supervisors.

       6. Have a visa valid for at least 60 days stay in Thailand.

 

Application Requirements

       1. Two recent 2″ passport-style photographs of the application.

       2. Photocopies of applicants’ identification documents and passport.

       3. Written permission from applicant’s parents or guardian.

       4. Medical examination record with physician’s statement of guarantee.

       5. 5,000 Baht application fee.