ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เปิดรับสมัคร โครงการบัณฑิตแก้ว รุ่นที่ 22

วันที่ 14 กค. พ.ศ.2561

เปิดรับสมัคร โครงการบัณฑิตแก้ว รุ่นที่ 22

"รวมพลังบัณฑิตเก่งและดี
สร้างบารมีเขตใน ทุ่มเทกายใจฟื้นฟูศีลธรรมโลก"

 

โครงการบัณฑิตแก้ว รุ่นที่ 22

     เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ (กองบัณฑิตแก้ว) ทุกวันอาทิตย์ที่จุดติดต่อสอบถาม สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

     ยื่นใบสมัครภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 / ช่วงอบรมวันที่ 19 สิงหาคม - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08-3540-6350, 08-3540-6362


โครงการบัณฑิตแก้ว

     หนึ่งในโครงการเพื่อการผลิตบุคลากรเพื่อเป็นกำลังในการขยายงานพระพุทธศาสนา จากมโนปณิธานของ หลวงพ่อธัมมชโย ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย เพื่อสร้างสันติสุขให้บังเกิดขึ้นในโลก โครงการบัณฑิตแก้ว จึงเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อการผลิตบุคลากรเพื่อเป็นกำลังในการขยายงานพระพุทธศาสนา และการปลูกฝังศีลธรรมสู่ใจเยาวชน และประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ

    โดยเป็นโอกาสของบัณฑิตชายหญิงที่มีจิตศรัทธาได้ใช้วัยที่แข็งแรง ศักยภาพที่ไม่มีขีดจำกัด อุทิศตนเข้ามาช่วยเหลืองานของพระพุทธศาสนาระยะเวลา 1-2 ปี ร่วมเป็นกำลังสำคัญในทุกส่วนของงานบุญในพระพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ในช่วงเวลาที่ทรงคุณค่า ได้ฝึกฝนอบรมตนเอง เพิ่มพูนคุณธรรมเพื่อเป็นต้นแบบแก่ชาวโลก ได้นำความรู้ความสามารถมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการจรรโลงสังคม ด้วยการทำหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มกำลังในหลากหลายสาขาที่เลือกได้ อาทิ

     - งานเจ้าหน้าที่ดูแลต้อนรับสาธุชนที่มาวัดหน่วยงานต่างๆ
     - งานอบรมเยาวชน ค่ายพัฒนาศักยภาพ การอบรมธรรมทายาท โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก V-Star
       โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า
     - งานสื่อประชาสัมพันธ์ การผลิตรายการโทรทัศน์ Animation การ์ตูนคุณธรรม
     - งานผลิตละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก
     - งานต่างประเทศ ประสานงานต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สาขาต่างประเทศ
     - งานก่อสร้างศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อต้อนรับพุทธบุตรและชาวพุทธนับล้านจากทั่วโลก
     - งานอาหารและโภชนาการ การผลิตอาหารรองรับสาธุชนนับล้าน
     - งานคอมพิวเตอร์ , โปรแกรมเมอร์, ทำ web, internet

     และหลากหลายหน้าที่ที่น่าสนใจ และท้าทายอีกมากมายในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรแก่สาธุชน เมื่อจบโครงการแล้ว บัณฑิตแก้วสามารถเลือกเส้นทางชีวิตที่เหมาะสมกับตนเองได้ บัณฑิตแก้วที่มีความพร้อม และมีเป้าหมายอุดมการณ์ มีความคุ้นเคยกับสภาพความเป็นอยู่การทำงานในองค์กรดีแล้ว สามารถจะเข้ารับการอบรมเป็นสมาชิกประจำขององค์กร หรือโครงการศึกษาต่อต่างประเทศ หรือทำหน้าที่ในศูนย์สาขาต่างประเทศต่อไป 


คุณสมบัติของผู้สมัคร

     1. มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและวิชชาธรรมกาย
     2. โสด ชายจริง หญิงแท้
     3. อายุไม่เกิน 33 ปี บริบูรณ์ ณ วันสมัคร
     4. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
     5. เคยผ่านการอบรมโครงการธรรมทายาทชาย-หญิง หรือโครงการสมาธิแก้ว 3 สัปดาห์ขึ้นไป
     6. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างบารมี
     7. มีความประพฤติดี และสามารถรักษาศีล 8 ได้ตลอดโครงการ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08-3540-6350, 08-3540-6362

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล