ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรฉลองพระใหม่ รุ่น เข้าพรรษา วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561

วันที่ 11 สค. พ.ศ.2561

ตักบาตรฉลองพระใหม่ รุ่น เข้าพรรษา พ.ศ.2561
วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561

หน้าบ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

06.00 น. เริ่มลงทะเบียนเจ้าภาพผู้ปกครอง
06.30 น. เริ่มพิธีตักบาตร

ติดต่อได้ที่ 096-754-8925 , 084-326-8726
 

ตักบาตรฉลองพระใหม่ รุ่น เข้าพรรษา พ.ศ.2561 วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561