ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน เนื่องในวันคล้ายวันละสังขารคุณยายฯ

วันที่ 30 สค. พ.ศ.2561

พิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
เนื่องในวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ครบรอบ 18 ปี
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 10.30 น.
ณ หอฉันคุณยายฯ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

พิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน เนื่องในวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ครบรอบ 18 ปี


กำหนดการ

10.30 น. พิธีสวดพระพุทธมนต์,ทอดผ้าบังสุกุล
11.00 น. พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
12.00 น. ถวายไทยธรรม,รับพรจากคณะสงฆ์

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ปสง.บุญที่ท่านสังกัด หรือ 082-7006420,086-8935907