ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีปล่อยสรรพสัตว์ ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ

วันที่ 30 สค. พ.ศ.2561

 ขอเชิญร่วมงานพิธีปล่อยสรรพสัตว์
ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ วัดพระธรรมกาย
นวันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 12.30 น.
 

 พิธีปล่อยสรรพสัตว์ ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ วัดพระธรรมกาย ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 12.30 น.

 
อานิสงส์การปล่อยปลา

     1. เป็นผู้ต่อชีวิต ย่อมได้ชีวิตที่ยืนยาว ปลอดภัย มีความสุข และตราบใดที่ยังไม่สิ้นอายุขัยบุคคลนั้นจะไม่มีกรรมใดๆ มาตัดรอนได้

    2. สัตว์ที่พ้นจากที่คุมขังแล้ว พ้นจากความตายย่อมดีใจปลาบปลื้มใจ ฉันใด บุคคลผู้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ก็ย่อมได้รับความปลาบปลื้มใจฉันนั้น

    3. ผู้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานอยู่เป็นนิจ เขาเหล่านั้นย่อมพบแต่มิตรปราศจากศัตรูมาแผ้วพาน

    4. การช่วยให้สรรพสัตว์พ้นจากที่คุมขังย่อมส่งผลให้สามารถหลุดพ้นจากเครื่อง พันธนาการน้อยใหญ่ ทั้งหยาบและเป็นทิพย์ทั้งหลายของพญามารได้โดยพลัน

    5. การช่วยให้สัตว์มีชีวิตที่อิสระเสรี ดั่งการเข้าถึงพระธรรม และเข้าถึงพระนิพพาน อันเป็นดินแดนแห่งความสุขที่เสรีอย่างแท้จริงได้โดยง่าย

 

ติดต่อสอบถามสอบถามได้ที่

    โทร. 082-700-6420,086-893-5907
    Line id : Mon_horchun