ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีปิดแผ่นทอง สถาปนา “มหารัตนรังสีสีหบัญชร”

วันที่ 11 กย. พ.ศ.2561

ขอเชิญผู้มีบุญในประเทศไทยทุกท่าน
ร่วมพิธีปิดแผ่นทอง โปรยรัตนชาติ สักการะบูชาดอกไม้
สถาปนา “มหารัตนรังสีสีหบัญชร” หน้าต่างกระจกสีพุทธประวัติ (STAINED GLASS)

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-14.50 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

 

ขอเชิญผู้มีบุญในประเทศไทยทุกท่าน ร่วมพิธีปิดแผ่นทอง โปรยรัตนชาติ สักการะบูชาดอกไม้ สถาปนา “มหารัตนรังสีสีหบัญชร” หน้าต่างกระจกสีพุทธประวัติ (STAINED GLASS)


         โดยหน้าต่างกระจกสี “มหารัตนรังสีสีหบัญชร” ชุดที่ 2 ได้แก่ พุทธประวัติ “ทรงผจญมาร, ทรงตรัสรู้ธรรม และทรงเผยแผ่พระสัทธรรม” จะอัญเชิญประดิษฐาน ในพิธีมหากฐิน วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ โบสถ์ วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล สหราชอาณาจักร


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
     ประเทศไทย : กัลฯ ทัศนีย์ โคตรสมุทร โทร. 091-959-2499
     UK : พระวิษณุ ปภสฺสโร Tel. 079-696-28587
     Facebook : Wat Phra Dhammakaya (Newcastle)