ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานบวช ร่วมขบวนผู้แทนเวียนประทักษิณ

วันที่ 19 กย. พ.ศ.2561

เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานบวช ร่วมเข้าขบวนผู้แทนเวียนประทักษิณ
โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 101 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2561  เวลา 06.00 - 07.00 น.
ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย

ตั้งขบวน ณ เสาคู่แนว Main Road (ทางเข้าระหว่าง คอร์ 32 และคอร์ 1)

 

เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานบวช ร่วมเข้าขบวนผู้แทนเวียนประทักษิณ โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 101 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย


สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
08-3540-6332 , 08-7421-6971