ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีทอดผ้าป่ากองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

วันที่ 05 พย. พ.ศ.2561

ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ถวายกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ ปีที่ 7
เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก 
แด่ 205 ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลก 

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก วัดพระธรรมกาย 

 

ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า ถวายกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ ปีที่ 7


"ไม่ว่าจะอยู่แผ่นดินไหน ก็สร้างบุญใหญ่ได้ทั่วโลก" 

ร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ห้องรับบริจาค สภาธรรมกายสากลและอาคาร 100 ปีคุณยายอาจารย์ฯ
ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด หรือ โทร. 02-831-1000