ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะ "ที่สุดแห่งธรรม ถึงได้ด้วยความเคารพ"

วันที่ 10 พย. พ.ศ.2561

ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะ
"ที่สุดแห่งธรรม ถึงได้ด้วยความเคารพ"
ในพิธีมุทิตาสักการะ หลวงพ่อทัตตชีโว
สิริมงคล อายุ 78 ปี (21 ธันวาคม พ.ศ.2561)

 


สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
ห้องรับบริจาค หรือผู้ประสานงานภาค
กองวิชาการ 02 โทร. 02-831-1650 , 087-861-4294 , 081-491-4990
และวันอาทิตย์ ที่เสา N7

หมดเขตส่งรายชื่อ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2561