ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการวันลอยกระทง ณ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 22 พย. พ.ศ.2561

กำหนดการวันลอยกระทง
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 (วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12) 
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

กำหนดการวันลอยกระทง วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 (วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12)  ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี


10.30 น. พิธีปุพพเปตพลีครั้งที่ 82 ณ หอฉันคุณยายฯ 
13.00 น. สวดธรรมจักร ณ มหารัตนวิหารคต หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์
19.30 น. พิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
20.30 น.  - สวดธรรมจักรต่อจนครบ 877,777,777 จบ 
               - พิธีฉลองชัยสวดธรรมจักรครบ 877,777,7777 จบ
               - พิธีลอยกระทงธรรม 7 สี น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ณ สระน้ำมหาวิหารคด คอร์ 2, 3

 

**หมายเหตุ : พิธีลอยกระทงจะมีหลังจากพิธีฉลองชัยสวดธรรมจักรครบ 877,777,777 จบแล้ว