ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันที่ 24 พย. พ.ศ.2561

พิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว
แด่คณะพระภิกษุ - สามเณรวัดพระธรรมกาย
วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2561

ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 


กำหนดการ

เวลา 09.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ 
เวลา 10.30 น. พิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว
เวลา 11.15 น. เสร็จพิธี / รับประท่านอาหารกลางวัน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ และผู้ประสานงานบุญที่ท่านสังกัด
หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 094-454-2541 , 083-540-5006 , 086-893-5907

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล