ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

บวชข้ามปี อบรมวันที่ 18 ธันวาคม - 13 มกราคม

วันที่ 10 ธค. พ.ศ.2561

บวชข้ามปี
อุปสมบทหมู่ ระยะสั้น 1 เดือน
อบรมวันที่ 18 ธันวาคม - 13 มกราคม

รับสมัครจนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ อาคารแจ่มจันทร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 083-4433000 , 086-0776000
www.ธรรมทายาท.com
Official Line ID : @tty072