ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด

วันที่ 14 ธค. พ.ศ.2561

พิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด
วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น.
ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ  สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

 

พิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น.


กำหนดการ
     09.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์
     10.15 น. นั่งสมาธิ
     10.30 น. - พิธีกล่าวถวายปัจจัยสี่เป็นสังฆทาน 
                   - พิธีกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
                   - พิธีกล่าวถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด
                   - พิธีกล่าวถวายคำอฐิษฐานจิตอุปกรณ์ทำความสะอาด
      10.45 น. ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา
                   - เจ้าภาพถวายไทยธรรม
      11.10 น. คณะสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล / สาธุชนรับประทานอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ผู้ประสานงานบุญหรือโทร.
094-454-2541, 086-893-5907