ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ ๓,๓๖๐ รูป ณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

วันที่ 07 มค. พ.ศ.2562

ตักบาตรพระ ๓,๓๖๐ รูป
ณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เวลา 06.00 - 09.00 น.

ตักบาตรพระ ๓,๓๖๐ รูป ณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

กรุณาแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ

สอบถามโทร. 081-547-1449 , 089-699-7362 , 080-163-5595