ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดปฏิบัติธรรม ณ ร้านอาหาร Limehouse Thai

วันที่ 18 มค. พ.ศ.2562

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดปฏิบัติธรรม ณ ร้านอาหาร Limehouse Thai


วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดปฏิบัติธรรม ณ ร้านอาหาร Limehouse Thai


          กัลยาณมิตรศักดิ์เกษม - กัลยาณมิตรอโณทัย ติรธรรมเจริญ เจ้าของร้านอาหาร Limehouse Thai และคณะ ได้นิมนต์คณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ไปเจริญพระพุทธมนต์ที่ร้าน เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่ โดยทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล 5 จากนั้นคณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวร โดยมีกัลยาณมิตรศักดิ์เกษม ติรธรรมเจริญ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยกัลยาณมิตรอโณทัย ติรธรรมเจริญ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย


    จากนั้นท่านเจ้าภาพและสาธุชนแต่ละชุดได้น้อมนำผ้าไตรจีวรถวายแด่คณะสงฆ์ และร่วมกันถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และในโอกาสนี้คณะสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถา และให้พรเป็นภาษาบาลีก่อนที่ทุกท่านจะได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อเป็นเครื่องตรึกระลึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล