ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 5

วันที่ 23 มค. พ.ศ.2562

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 5


 
   ขอเชิญนิสิต นักศึกษาชาย หรือผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุระหว่าง 18 - 28 ปี เข้าร่วมโครงการ

           - รุ่น ฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562

           - รุ่น ฤดูฝน ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562
 

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 5

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
                  www.ibstop.in.th
                  FB :  ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล

 

สมัครได้ที่  www.ibsclub.net/ddy
                  Line ID : @IBSTOP
                  หรือ สมัครที่ศูนย์รับสมัครในสถาบันอุดมศึกษาของท่าน
                  โทร. 083-540-5642, 082-450-9820

หรือสมัครได้ทุกวันที่ อาคารจักรแก้ว ชั้น 1
                  วันอาทิตย์ต้นเดือน สภาฯ เสา N28 และชมรมพุทธศาสตร์สากล