ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการ "หน่อแก้วเปรียญธรรม" รุ่นที่ 8

วันที่ 11 กพ. พ.ศ.2562

โครงการ "หน่อแก้วเปรียญธรรม" รุ่นที่ 8
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ.2562
อบรมระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 28 เมษายน พ.ศ.2562

     ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยการสนับสนุนให้เยาวชนเข้ามาบวชในโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามดำริของใครคนหนึ่ง

     โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรมเป็นโครงการที่สนับสนุนเยาวชนที่ตั้งใจบวชระยะสั้นและระยะยาวเพื่อเรียนบาลีรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้า

     โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรมให้การพัฒนาอบรมเยาวชนให้เป็นคนเก่งและคนดีผ่านความรู้จากการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และกิจวัตรประจำวันผ่านUG5

     ดังนั้นจึงขอเชิญชวนเยาวชนทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมภาคฤดูร้อนบรรพชาเป็นสามเณรหน่อแก้วเปรียญธรรม ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 


กำหนดการอบรม 
     31 มีนาคม- 28 เมษายน พ.ศ. 2562

กำหนดการรับสมัคร
     รับสมัครทุกวันอาทิตย์ที่ 3,10,17,24 มีนาคม
     เวลา 13.30-16.30 น. ที่เสา K23 สภาธรรมกายสากล 

วันปฐมนิเทศ
     วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. 
     ที่ห้อง SPD 7 สภาธรรมกายสากล 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
     พระมหาสุทธิพงษ์ 081-234-5438 , 095-460-5167

     พระมหากันตณัฐ 087-770-0031
     LINE ID : suchayo072
     Facebook: paraindhramma072
     สมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ www.norkaew.com