ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตามรอยพระไตรปิฎก วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2562

วันที่ 01 มีค. พ.ศ.2562

ขอเรียนเชิญนักศึกษาและผู้สนใจร่วมเดินทางตามรอยพระธรรมคำสอน
ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2562

บรรยายโดย พระวีรพงษ์ นิมฺมโล
 1. พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม ศึกษาเส้นทางการเผยแผ่ของสมณฑูตจากอินเดียสู่สุวรรณภูมิ ณ พระปฐมเจดีย์
 2. ชมพระไตรปิฎกหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ศึกษาหลักฐานธรรมกายในพระไตรปิฎก ณ พุทธมนฑล
 3. สักการะพระบรมสารีริกธาตุ 2,000 กว่าปี จากกรุงกบิลพัสดุ์ ณ เจดีย์ภูเขาทอง วัดสระเกศฯ

ออกเดินทางเวลา 07.30 น. ณ บริเวณโถงช้าง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
โทร. 092 927 8636
Line ID : 0922978636

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล