ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

Superkids Smart & Summer Camp เปิดรับสมัครแล้ว !!

วันที่ 12 มีค. พ.ศ.2562

Superkids Smart & Summer Camp เปิดรับสมัครแล้ว !!
 

         รับสมัครน้องๆ ที่อยากจะ UP! ศักยภาพให้เป็นเด็ก เก่ง และ ดี ผ่านกิจกรรมที่ทั้งสนุกและมีคุณภาพตัวอย่างเช่น การเรียนรู้นิสัยแห่งนักพัฒนา ความกล้าแสดงออก ส่งเสริมจินตนาการและการทำงานเป็นทีมรวมถึงหล่อหลอมใจน้องๆให้ใสด้วยธรรมะและสมาธิ
 

Smart Camp in the Upperland
ค่าย [ UP ] ศักยภาพ
เปิดรับน้องๆอายุ 12 - 15 ปี
ณ Royal Green Valley Resort จ.นครราชสีมา
วันที่ 9 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2562

และ

Summer Camp the Skypiea
ค่ายแห่งท้องฟ้า
เปิดรับน้องๆ อายุ 7 - 12 ปี ณ หาดมุกแก้ว จ.ตราด
วันที่ 26 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
และ วันที่ 7 - 12 เมษายน พ.ศ. 2562

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
พี่ตุ๊กเล็ก 095-738-0072
พี่น้อง 094-596-6245
Official line id : @superkidsclub