ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ร่วมพิมพ์ หนังสือธรรมะ "ที่สุดแห่งธรรมถึงได้ด้วยความเคารพ เล่ม 2 ธัมมคารวตา"

วันที่ 01 เมย. พ.ศ.2562

ร่วมพิมพ์ หนังสือธรรมะ
"ที่สุดแห่งธรรมถึงได้ด้วยความเคารพ เล่ม 2 ธัมมคารวตา"
มอบเป็นธรรมทาน เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ปี พ.ศ. 2562 นี้ 

ที่สุดแห่งธรรมถึงได้ด้วยความเคารพ เล่ม 2 ธัมมคารวตา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองวิชาการ 02
โทร. 087-961-4294 , 081-491-4990 

ติดต่อได้ที่ห้องรับบริจาค / ผู้ประสานงานภาค 
วันอาทิตย์ ที่เสา N27 สภาธรรมกายสากล 

หมดเขตส่งชื่อร่วมเป็นเจ้าภาพท้ายเล่ม
ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายนนี้ 

 

สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ
การให้ธรรมทาน...ชนะการให้ทั้งปวง

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล