ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ร่วมบุญเจ้าภาพหนังสือ "เดินตามตะวัน"

วันที่ 06 เมย. พ.ศ.2562

สร้างปัญญาบารมี ร่วมบุญเจ้าภาพหนังสือ
" เดินตามตะวัน "
ในงานอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณร วัดพระธรรมกาย
วันวิสาขบูชาที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2562


ติดต่อร่วมจัดพิมพ์ได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด 
หรือห้องรับบริจาค อาคารร้อยปี
หมดเขตส่งรายชื่อ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2562


สอบถามกองวิชาการ 01 เสา N27 สภาธรรมกายสากล 
โทร. 083-540-6511, 089-453-9494, 089-628-7915