ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 16

วันที่ 11 เมย. พ.ศ.2562

พิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 16

วันพุธที่ 1 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562
ณ โบสถ์พระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ทุกวันอาทิตย์ที่บูทบัณฑิตถาวร เสา O 26 (โอ 26) สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย 
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 
หรือ
โทร. 061-734-1072 , 081-593-8923
Line ID : @bdtdci