ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 16

วันที่ 18 เมย. พ.ศ.2562

พิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 16
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ โบสถ์พระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

       หลังได้บวชเรียนเป็นสามเณรอยู่หลายปีจนวาระอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์แล้ว จะได้ยกชั้นสามเณรขึ้นสู่เพศสมณะเป็นพระแท้ "บวชเป็นอายุพระพุทธศาสนาเผยแผ่วิชชาธรรมกาย" สืบไป


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
       ทุกวันอาทิตย์ที่บูทบัณฑิตถาวร เสา O 26 (โอ 26) สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
       หรือโทร. 061-734-1072 ,081-593-8923
       Line ID : @bdtdci