ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือ "คำตอบ...คุณครูไม่ใหญ่ " เล่ม ๑

วันที่ 06 พค. พ.ศ.2562

ร่วมสร้างปัญญาบารมี จัดพิมพ์หนังสือ
"คำตอบ...คุณครูไม่ใหญ่ " เล่ม ๑

หนังสือที่รวบรวมคำตอบ..คุณครูไม่ใหญ่ ในทุกๆ คำถามที่ท่านเคยตอบไว้ในโอกาสต่าง ๆ 
ธรรมบรรณาธิการในงาน ฉลองพระภิกษุนาคหลวง ป.ธ.9 (วัดพระธรรมกาย)

ติดต่อร่วมจัดพิมพ์ได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด หรือห้องรับบริจาค อาคารร้อยปี

สอบถาม กองวิชาการ 01 เสา N27 สภาธรรมกายสากล : 
โทร. 083-540-6511, 089-453-9494, 089-628-7915

หมดเขตรายชื่อ 24 มิ.ย. 62

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล