ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรฉลองพระใหม่ วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2562

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรฉลองพระใหม่
ในโครงการอุปสมบท รุ่นเข้าพรรษา ปีพุทธศักราช 2562
ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ เมนโรดทิศเหนือ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล