ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการวันอาสาฬหบูชา ณ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 12 กค. พ.ศ.2562

กำหนดการ วันอาสาฬหบูชา
(วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8)
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

09.30 น. พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ

13.30 น. พิธีมุทิตาสักการะเปรียญธรรม 9, 6, 3 ประโยค  และบาลีศึกษา 3 ประโยค

17.30 น. พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์

19.30 น. พิธีเวียนประทักษิณ

20.30 น. พิธีฉลองชัยชิตัง เม สวดธรรมจักรสู่เป้า 1,400,000,000 จบ
               รับพระของขวัญที่ระลึก ในวาระครบ 3 ปี โครงการสวดธรรมจักร 24 น.

 

สอบถามโทร. 02-831-1000

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล