ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ค่ายรักแม่ ปี 2562 วันที่ 10 - 12 สิงหาคม พ.ศ.2562

วันที่ 29 กค. พ.ศ.2562

ค่ายรักแม่ ปี 2562
วันที่ 10 - 12 สิงหาคม พ.ศ.2562
"ชวนบุตรหลานเข้าค่ายทำความดี ตอบแทนพระคุณพ่อแม่"

ค่ายรักแม่ ปี 2562 วันที่ 10 - 12 สิงหาคม พ.ศ.2562

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. นักเรียนชายแท้ อายุ 9 - 15 ปี
2. สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการ ไม่มีโรคประจำตัว
3. ไม่ติดยาเสพติด บุหรี่
4. เข้ารับอบรมได้ตามกำหนดระยะเวลา
5. ดูแลตนเองในเรื่องกิจวัตรประจำวันได้


รับสมัครทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย
ภายในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2562
รับสมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชน และค่าลงทะเบียน 500 บาท


กำหนดการ

10 ส.ค. / 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าค่าย ณ อาคารแจ่มจันทร์
12 ส.ค. / 14.00 น. พิธีรับบุตรหลานและปล่อยปลาร่วมกัน


สอบถามโทร. 083-4433000 และ 086-0776000
www.ธรรมทายาท.com
Line ID : @tty072