ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ 1,250 รูป ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 31 กค. พ.ศ.2562

ทำบุญใหญ่ อำเภอสันทราย ปีที่ 6
ตักบาตรพระ 1,250 รูป
วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562  เวลา 06.30 น. 
ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรับชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา รวมพลังชาวพุทธช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด
ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสนับสนุนทุนการศึกษาพระภิกษุ สามเณร และนักเรียนในอำเภอสันทราย

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 
08-1671-9688
08-3540-4613
08-3540-4603