ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายยารักษาพระภิกษุและสามเณรอาพาธ เนื่องในวันธรรมชัย

วันที่ 31 กค. พ.ศ.2562

พิธีถวายยารักษาพระภิกษุและสามเณรอาพาธ เนื่องในวันธรรมชัย
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2562 พิธีเริ่ม 09.30 น.
ณ หน้ารัตน์บัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

 


กำหนดการ

09.30 น. คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
10.15 น. นั่งสมาธิ
10.30 น. พิธีกล่าวถวายปัจจัยสี่เป็นสังฆทาน
              พิธีกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
              พิธีกล่าวถวายอุปกรณ์การแพทย์
              พิธีกล่าวถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทาน
              พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต
11.00 น. คณะสงฆ์ให้พร / เจ้าภาพถวายยารักษาโรค / เสร็จพิธี


สอบถามผู้ปสง.บุญ หรือ 09-4464-2541 , 09-7169-6455