ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เปิดรับสมัครโครงการสมาธิแก้ว รุ่นพิเศษ 23

วันที่ 13 สค. พ.ศ.2562

เปิดรับสมัครโครงการสมาธิแก้ว รุ่นพิเศษ 23
อบรมระหว่างวันที่ 14 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562

 

 

เปิดรับสมัคร
    ตั้งแต่วันนี้ - วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (รับจำนวนจำกัด)


วันสัมภาษณ์
    วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562
    วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
    - ชายหรือหญิง อายุระหว่าง 18-50 ปี
    - สามารถรักษาศีล 8 ได้ตลอดการอบรม
    - สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ
    - ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
    - สมัครและผ่านการสัมภาษณ์แล้ว
    - รักการปฏิบัติธรรมและรักการฝึกฝนอบรมตนเอง


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
    โทร. 080-452-6033, 098-057-1997
     www.pbd.in.th