ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีวันอนุโมทนาบุญเจ้าภาพงานบวช

วันที่ 17 สค. พ.ศ.2562

เรียนเชิญเจ้าภาพโครงการบรรพชาอุปสมบท รุ่นเข้าพรรษา รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
ร่วมพิธีวันอนุโมทนาบุญเจ้าภาพงานบวช
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2562  เวลา 08.00 - 09.30 น.
ณ ห้องพุทธางกูร อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล

กรุณานำใบอนุโมทนาบัตรมาแลกรับผ้าไตร
 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-3540-6332 , 08-7421-6971
หรือติดต่อผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด