ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 24 ตค. พ.ศ.2562

กำหนดการพิธีทอดกฐินสามัคคี
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

*********************

 

กำหนดการ (ฉบับย่อ)
ภาคเช้า ณ สภาธรรมกายสากล
   06.40 น. พิธีตักบาตรพระ ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ฯ  
   08.00 น. เสร็จพิธีภาคเช้า

ภาคสาย ณ สภาธรรมกายสากล 
   09.30 น. ปฏิบัติธรรม / พิธีบูชาข้าวพระ 
   11.00 น. พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
   11.15 น. เสร็จพิธีภาคสาย

ภาคบ่าย ณ สภาธรรมกายสากล
   13.30 น. พิธีทอดกฐินสามัคคี 
   14.50 น. ปฏิบัติธรรม 
   15.40 น. พิธีถวายปัจจัย / ประธานสงฆ์ให้โอวาท
   16.30 น. เสร็จพิธีภาคบ่าย

ภาคเย็น ณ มหารัตนวิหารคด หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์
   17.30 น. พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์  ณ มหารัตนวิหารคด
   18.00 น. พิธีกรานกฐิน ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-831-1000