ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีทอดผ้าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิ ปีที่ ๘

วันที่ 07 พย. พ.ศ.2562

 

“ไม่ว่าจะอยู่แผ่นดินไหน ก็สร้างบุญใหญ่ได้ทั่วโลก”

ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิ ปีที่ ๘
เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก
ถวายแด่เจ้าอาวาสและประธานสงฆ์ ๒๑๔ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลก

—————————————
วันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย 
—————————————

สอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องรับบริจาค สภาธรรมกายสากล
และอาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัด
หรือโทร. ๐๒-๘๓๑-๑๐๐๐