ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือ "สวดมนต์ ฉบับวัดพระธรรมกาย"

วันที่ 02 ธค. พ.ศ.2562

ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างปัญญาบารมีด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ
"สวดมนต์ ฉบับวัดพระธรรมกาย"
เพื่อเป็นธรรมบรรณาการเนื่องในวันมาฆบูชา ปี พ.ศ. 2563

สิทธิ์การจารึกชื่อ
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์
เจ้าภาพกิตติมเสริม
เจ้าภาพกิตติมใส
เจ้าภาพอุปถัมภ์

หมดเขตส่งรายชื่อจารึก 12 มกราคม พ.ศ.2563

ร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาคและผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือ เสา O26 บูธบัณฑิตถาวร

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 082-543-0890 , 080-425-9092

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล