ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการพิธีบูชาข้าวพระออนไลน์ วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วันที่ 01 ธค. พ.ศ.2564

กำหนดการพิธีบูชาข้าวพระออนไลน์
วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564

641201_02.jpg


ภาคสาย

08.30 น. เปิดรายการ Zoom 
09.30 น. ปฏิบัติธรรม / พิธีบูชาข้าวพระ 
10.45 น. พิธีกล่าวคำ ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน 
11.00 น. เสร็จพิธีภาคสาย

ภาคบ่าย

12.30 น. รายการสู้ต่อไป on Zoom
13.30 น. สัมมนาพิเศษ โดยพระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารักโข  เเละพระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส
14.30 น. ปฏิบัติธรรม
15.00 น. ประธานสงฆ์อ่านโอวาทพิเศษ กล่าวให้โอวาท / บูชาพระรัตนตรัย
16.00 น. เสร็จพิธีภาคบ่าย


รับชมผ่าน :
         www.zoom072.com, www.gbnus.com

 

ร่วมรับชม “อยู่บ้านหยุดโรค
เปิด GBN หยุดใจ เพื่อชนะภัยโควิด-19”

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล