หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ โหลหนึ่ง ก็ถึง หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

cover-keep-dozen.png

โหลหนึ่ง ก็ถึง 
คุณธรรม 12 ประการ เพื่อความสำเร็จในการศึกษาวิถีพุทธ

1.สำรวมอินทรีย์------------8
2.รู้จักพอ รู้จักพอดี------------27
3.ไม่เบียดเบียน------------39
4.อดทน ใจสู้------------47
5.ใฝ่ดี ใฝ่รู้ ใฝ่ความจริง------------60
6.พูดจริง ทำจริง จริงใจ------------70
7.ขยัน ไม่เกียจคร้าน------------79
8.เสียสละ------------86
9.ใจเอื้อ หรือมีน้ำใจ------------98
10.มีสติ------------112
11.จิตเเน่วเเน่------------120
12.คิดเป็น------------130หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ โหลหนึ่ง ก็ถึง
ลำดับเรื่อง : พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต) เเละ พระชยสาโร   จำนวนหน้า 145 หน้า

ขนาดไฟล์ 66 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 66 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 2
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล