หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ beyond_wisdom หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

beyond_wisdom-1.jpg

 

TABLE OF CONTENTS

6 ------- A Moral Hero

14 ------- Luang Por's Story

36 ------- Phramongkolthepmuni
Discoverer of the Dhammakaya Meditation Method

46 ------- Khun Yai Chand Khonnokyoong
Founder of Wat Phra Dhammakaya

54 ------- The Dhammakaya Knowledge

58 ------- Wat Phra Dhammakaya

74 ------- Meditation
The Mind
What is Meditation?
Types of Meditation
Center of the Body
Seventh Base of the Mind
The Dhammakaya Tradition

84 ------- Meditation Benefits

92 ------- Luang Por's Guided Meditation
Inner Experience
Relaxed and Alert
Seven Bases of the Mind
'Stop' Is the Key to Success
Five Hindrances
Calling Upon Your Merit

140 ------- How to Meditate
Ten Daily Homeworks

152 ------- Glossary

164 ------- Worldwide Dhammakaya Centersหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ beyond_wisdom
ลำดับเรื่อง : Luang Por Dhammajayo   จำนวนหน้า 200 หน้า

ขนาดไฟล์ 6 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 6 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล