หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ชีวิตสมณะมหาปวารณา หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

1305-mahapawana.png

สารบัญ
๏ กำเนิดวันมหาปวารณา -------  ๑๐
๏ ทบทวนว่านั่งถูกวิธีไหม (๒๕๕๘) -------  ๒๔
๏ บวชแล้วต้องบำเพ็ญสมณธรรม (๒๕๕๗) -------  ๓๒
๏ ปลื้มทุกบุญทุกภารกิจ (๒๕๕๖) -------  ๓๘
๏ ลูกคือคนสําคัญ (๒๕๕๕) -------  ๔๔
๏ ความสําคัญของการปวารณา (๒๕๕๔) -------  ๕๐
๏ ไม้แก่นหรือต้นกล้วย (๒๕๕๓) -------  ๕๖
๏ ชื่อวัดพระธรรมกาย (๒๕๕๒) -------  ๖๔
๏ เพศสุดท้ายของสังสารวัฏ (๒๕๕๑)  ------- ๗๐
๏ ภารกิจปราบมาร (๒๕๕๐)-------   ๗๘
๏ กิจสําคัญของเพศบรรพชิต (๒๕๔๙)  ------- ๘๘
๏ วิชชาชีวิต (๒๕๔๘) -------  ๑๐๔
๏ เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงจักรวาล (๒๕๔๗)  ------- ๑๑๘
๏ ชีวิตนักบวช ชีวิตแห่งบุญบันเทิง (๒๕๔๖) -------   ๑๓๒
๏ ผ้าเหลืองเย็น (๒๕๔๕)  ------- ๑๔๒
๏ อภิบูชามหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง (๒๕๔๔) -------  ๑๖๔
๏ เส้นทางสีขาว (๒๕๔๓) -------  ๑๘๒
๏ สังคมบริสุทธิ์ (๒๕๔๑)  ------- ๑๙๔
๏ วันเริ่มต้นหัวใจกัลยาณมิตร (๒๕๓๙) -------  ๒๑๔
๏ ชี้ขุมทรัพย์เปิดประตูสู่ที่สุดแห่งธรรม (๒๕๔๐) -------  ๒๐๒
๏ เวลาที่เหลืออยู่ (๒๕๓๘) -------  ๒๓๐
๏ สมัครใจไปนิพพาน (๒๕๓๖) -------  ๒๔๐
๏  เป้าหมายหลักของชีวิต (๒๕๓๔) -------  ๒๕๒
๏ ประดุจผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้ (๒๕๓๒)-------   ๒๖๐
๏ พระจันทร์เต็มดวง พระธรรมเต็มใจ (๒๕๓๐)  -------  ๒๗๐หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ ชีวิตสมณะมหาปวารณา
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 306 หน้า

ขนาดไฟล์ 13 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 13 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล